v.v. Ropta Boys sinds 1965

Voorbeschouwing 22e crossloop ropta boys

Oosternijkerk – De crossloop van de v.v. Ropta Boys wordt op zaterdag 6 januari 2018 voor de 22e keer gelopen. Je kunt zo langzamerhand spreken van een traditie binnen de v.v. Ropta Boys. Ook dit jaar heeft de organisatie haar best gedaan om een mooie route uit te stippelen, voor zowel de jeugd als de senioren. Naast de traditionele crossloop wordt er sinds jaar en dag een mooie wandelroute van ongeveer 12  kilometer uitgezet voor leden en niet leden. Na afloop van de cross- en wandeltocht is er om 16.00 uur  voor de leden, sponsoren, donateurs en vrijwilligers de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in kantine “De Tredde Helte”.

De crossloop voor de jeugd begint om 10.30 uur.

De crossloop voor  JO19 en senioren begint om 14.30 uur.

De wandel/kuiertocht start om 13.30 uur.

Nu wil ik als archivaris even vooruit kijken, maar ook even achterom kijken in de geschiedenis van de crossloop van de v.v. Ropta Boys. Om even de herinnering op te halen staan hieronder de winnaars afgedrukt van de voorgaande éénentwintig edities.

Nog even de 21 voorgaande winnaars op rij:

1.       28-01-1989:  Arnold Nutma.

2.       29-12-1990: Sjaak van der Vorst.

3.      04-01-1992:  Sjaak van der Vorst.

4.       02-01-1999:  Herman Iedema.

5.      08-01-2000: Fré Veenstra.

6.       06-01-2001:  Andries Weidenaar.

7.       04-01-2003:  Folkert Botma.

8.       03-01-2004:  Jaap Wiep Torensma.

9.       08-01-2005:  Gerard Torensma.

10.     07-01-2006: Oane Westra.

11.    06-01-2007:  Sander Braaksma.

12.    05-01-2008:  Willem Wijma.

13.     13-01-2009: Sander Braaksma.

14.     09-01-2010:  Willem Wijma.

15.     08-01-2011:  Sander Braaksma.  

16.    07-01-2012:  Willem Wijma.

17.     05-01-2013:  Anco Dijkstra.

18.     11-01-2014:  Rudi Torensma.

19.     03-01-2015:  Jimke Haaksma.

20.     02-01-2016:  Anco Dijkstra.

21.    07-01-2017:  Willem Wijma.

Komende zaterdag zal de crossloop voor 22e keer plaatsvinden. Dit is vaak, maar dit hadden er veel meer kunnen zijn. De crossloop is eind jaren tachtig meegenomen vanuit uit Anjum door de toenmalige trainer Wim Mulder. Voor zijn komst naar Ropta Boys was hij verdienstelijk trainer bij Anjum. Bij deze club werd er jaarlijks reeds een crossloop georganiseerd. Trainer Wim Mulder wist samen met ondergetekende op zaterdag 28 januari 1989 de eerste Ropta Boys crossloop te organiseren. Helaas viel de crossloop destijds niet zo in de smaak bij Ropta Boys. Na 1989 werd hij nog twee keer georganiseerd in 1990 en1992, en daarna bleef het een tijdlang stil. Maar in 1999 werd de crossloop weer opgepakt door een commissie bestaande uit de heren Lolke Bergema (nog steeds organisator), Corrie Dijkstra, Roel Sikkema, Haike Kingma, Simon Sijtsma, Andrew Tjeerdsma en Paul Kingma. Sindsdien is de crossloop, inmiddels aangevuld met een kuiertocht, een jaarlijks terugkerend fenomeen bij de v.v. Ropta Boys.

Komende zaterdag 6 januari 2018 zal er weer sportief worden gestreden om  de prijzen in de 22e crossloop van de v.v. Ropta Boys. Mede namens de organisatoren wensen wij de deelnemers een mooie en goede crossloop toe als begin van het nieuwe jaar 2018.

Archivaris Jan Torensma