Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht
Contactgegevens:
De Fiver 1
9137 RG Oosternijkerk
Telefoon kantine: 0519 – 24 12 54
secretaris@roptaboys.nl

Correspondentie adres:
Roel Sikkema
Bollingawier 1
9137 CE Oosternijkerk
secretaris@roptaboys.nl
0519-241512

Wedstrijdsecretaris
Aaltsje Meirink-Kalsbeek
Langgrousterwei 57
9137 DK Oosternijkerk
aaltsjemeirink@hotmail.com
Tel: 06-11040069

Secretaris:
Roel Sikkema
Bollingawier 1
9137 CE Oosternijkerk
secretaris@roptaboys.nl
0519-241512

Consul:
Gerard Torensma:
0519-24 15 23

Mailadres jeugdbestuur:
jeugdbestuur@roptaboys.nl

Mailadres Sponsorcommissie:
sponsorcommissie.vvroptaboys@outlook.com