Hoofdbestuur:

Functie: Naam: Telefoon: Mail:
Voorzitter Jan Age Wijma 06-22558857
Secretaris Roel Sikkema 0519-241512 secretaris@roptaboys.nl
Penningmeester Andries Visser 06-23909681 penningmeester@roptaboys.nl 
Wedstrijdsecretaris Aaltsje Meirink-Kalsbeek 06-11040069 aaltsjemeirink@hotmail.com
Bestuurslid Patrick van der Ploeg 06-37337974 patrick_vanderploeg@hotmail.com
Bestuurslid  Freerk ids de Beer  06-50579415 Fi.debeer@knid.nl
Bestuurslid Bas Dijkstra 06-29306240 basdijkstra73@gmail.com
Bestuurslid Sietske Torensma 0519-589765 jeugdbestuur@roptaboys.nl

Jeugdbestuur en Technische jeugdzaken (TJZ):

Functie: Naam: Telefoon: Mail:
Voorzitter & Materiaal Rudi Torensma
Bestuurslid & Trainersbegeleider Johannes de Groot
Bestuurslid & Nieuwe leden Jan Wijnsma nieuweleden@roptaboys.nl
Bestuurslid Aukje Weidenaar
Bestuurslid Jacob Torensma


Sponsorcommissie:

Functie: Naam: Telefoon: Mail:
Voorzitter Leon Dijkstra 06-20060710 leon-dijkstra@hotmail.com
Bestuurslid Willem Meinema 06-31248510 willemmeinema1@hotmail.com
Bestuurslid Yme Meirink
Bestuurslid Vacature
Bestuurslid Vacature

Algemene mailadres van de sponsorcommissie: sponsorcommissie.vvroptaboys@outlook.com.

Voor specifieke vragen kijk op de pagina sponsorcommissie om te zien wie waar verantwoordelijk voor is.