Hoofdbestuur

Functie:Naam:Telefoon:Mail:
VoorzitterJan Age Wijma06-22558857 
SecretarisRoel Sikkema0519-241512secretaris@roptaboys.nl
PenningmeesterAndries Visser06-23909681penningmeester@roptaboys.nl 
WedstrijdsecretarisAaltsje Meirink-Kalsbeek06-11040069aaltsjemeirink@hotmail.com
BestuurslidAndries Weidenaar06-46670162andriestw@live.nl
BestuurslidFreerk ids de Beer 06-50579415Fi.debeer@knid.nl
BestuurslidBas Dijkstra06-29306240basdijkstra73@gmail.com
BestuurslidSietske Torensma0519-589765jeugdbestuur@roptaboys.nl

Jeugdbestuur

Functie Naam Telefoon Mail
Voorzitter Rudi Torensma 06-83968016
Jeugd coördinator Yme Meirink 06-51566628
Jeugd coördinator Hillebrand Tanja 06-23840157
Secretaris Aukje Weidenaar 06-23518928
Ledenadministratie en eilandenregeling Geert van Wieren 06-23982507 nieuweleden@roptaboys.nl
Algemeen bestuurslid Jacob Torensma 06-29969958

Sponsorcommissie

Functie Naam Telefoon Mail
Voorzitter Leon Dijkstra 06-20060710 leon-dijkstra@hotmail.com
Bestuurslid Willem Meinema 06-31248510 willemmeinema1@hotmail.com
Bestuurslid Yme Meirink  06-51566628  yme@meirinkakkerbouw.nl 
Bestuurslid Jacob Mooibroek  06-83558095 mooibroekj@outlook.com

Algemene mailadres van de sponsorcommissie: sponsorcommissie.vvroptaboys@outlook.com.

Technische commissie

Functie Naam Telefoon Mail
Bestuurslid Theunis Linthof  06-49604003  t.linthof@gmail.com
Bestuurslid Andries Weidenaar 06-46670162 andriestw@live.nl

Algemene mailadres van de sponsorcommissie: sponsorcommissie.vvroptaboys@outlook.com.