v.v. Ropta Boys sinds 1965

ROPTA BOYS 45+ SPILET KOMMENDE FREEDTEJÚN 3 MAART 2017 THÚS.

Dokkum – Yn it programma oersicht fan’e KNVB kinne ús supporters net sjen wêr’t de âldsjes fan Ropta Boys op de freedtejûnen spylje moatte. Tenei sil ûnderskreaune oanjaan wêr’t wy spylje. Kommende freedtejûn begjinne wy as Ropta Boys 45+ oan de foar-jierskompetysje 2017. Dêrom wol ik ús supporters freegje, hawwe jimme freedtejûn efkes tiid, sjoch dan efkes om it hoekje op sportpark “De Fiver” en moedigje Ropta Boys 45+ efkes oan. Wy spylje fan 19.30 oere oant en mei 20.55 oere trije wedstriden fan 25 minuten op in heal fjild. It wedstriidskema fan freedtejûn 3 maart foar Ropta Boys 45+ is hjirûnder ôfdrukt.

 
Ropta Boys 45+ – De Wilper-Boys 45+ 19.30 – 19.55 oere.
Opende 45+ – F.C. Grootegast 45+ 19.30 – 19.55 oere.
Ropta Boys 45+ – F.C. Grootegast 45+ 20.00 – 20.25 oere.
De Wilper-Boys 45+ – Opende 45+ 20.00 – 20.25 oere.
Ropta Boys 45+ – Opende 45+ 20.30 – 20.55 oere.
F.C Grootegast 45+ – De Wilper-Boys 45+ 20.30 – 20.55 oere.

 

Alfêst oant freedtejûn.
JT