v.v. Ropta Boys sinds 1965

ROPTA BOYS 45+ SPILET KOMMENDE FREEDTEJUN 13 MAAIE THUS.

Dokkum – Yn it programma oersicht fan’e KNVB kinne ús supporters net sjen wêr’t de âldsjes fan Ropta Boys op de freedtejûnen spylje moatte. Tenei sil ûnderskreaune oanjaan wêr’t wy spylje. Kommende freedtejûn spylje wy alwer de lêste searje wedstriden fan de foar-jierskompetysje. Dêrom wol ik ús supporters freegje, hawwe jimme freedtejûn efkes tiid, sjoch dan efkes om it hoekje op sportpark “De Fiver” en moedigje Ropta Boys 45+ efkes oan. Wy spylje fan 19.15 oere oant en mei 20.45 oere trije wedstriden fan 25 minuten op in heal fjild.  It wedstriidskema fan freedtejûn 13 maaie foar Ropta Boys 45+ is hjirûnder ôfdrukt.

Ropta Boys 45+                                –              Dokkum 45+                     19.15 oere.

Ropta Boys 45+                                –              Friese Boys 45+                19.45 oere.

Ropta Boys 45+                                –              Gryptsjerk 45+                 20.15 oere.

Alfêst oant freedtejûn.

JT