v.v. Ropta Boys sinds 1965

Iedereen weet van NIX

Oosternijkerk – Met ingang van 1 januari 2014 zijn de regels met betrekking tot alcoholgebruik en alcoholverstrekking gewijzigd. Jongeren onder de 18 jaar mogen in openbare gelegenheden geen alcohol houdende dranken nuttigen en er mag hun geen alcohol houdende drank worden verstrekt.

Dat betekent dus ook niet in de kantine. Ben je op 1 januari 2014 nog geen 18 jaar dan zal aan jou dus geen alcohol houdende drank worden verkocht. Omdat het voor het kantinepersoneel niet altijd duidelijk is of iemand 18 jaar of ouder is, vragen wij jou om een identiteitsbewijs mee te nemen. In geval van twijfel bij het kantinepersoneel zal hier namelijk om gevraagd worden. Mocht je dan niet aan kunnen tonen dat je 18 jaar bent, dan zal er geen alcohol houden drank aan je worden verstrekt.

Wij doen dit niet omdat we het leuk vinden, maar omdat wij ons er aan dienen te houden. Wij verwachten dan ook van iedereen de volledige medewerking.

Bestuur & kantinecommissie Ropta Boys