v.v. Ropta Boys sinds 1965

Algemene ledenvergadering Ropta Boys donderdag 24 Maart 2022

Op donderdag 24 Maart kon er eindelijk weer een ledenvergadering gehouden worden in de Tredde Helte op sportpark de Fiver in Oosternijkerk. De opkomst was prima te noemen met 38 leden en 7 bestuursleden. Voorzitter Jan Age Wijma opende de vergadering om 20.30 door iedereen welkom te heten.

Als eerste ging het natuurlijk over het brandje van 2 weken geleden waarbij Ropta Boys geluk heeft gehad dat een omwonende dit opgemerkt heeft en meteen alarm heeft geslagen waardoor erger voorkomen kon worden. Er waren geen toevoegingen voor de agenda of ingekomen stukken waardoor de voorzitter meteen door kon gaan naar de medelingen.

Het was bij de meesten al bekend dat trainer David Elmendorp en zijn assitent Martin Kool doorgaan volgend seizoen, hier werd ook materiaalman Marten Heeringa aan toegevoegd. Marten is al jaren betrokken bij het eerste en een vaste waarde geworden voor alle voorkomende werdzaamheden binnen de selectie. Andries Visser is inmiddels toegetreden tot de TC waar Wiebe Dijkstra afscheid van heeft genomen. Ook op het verslag van de vorige ledenvergadering, het jaarverslag en het financieel jaarverslag waren geen opmerkingen. Roel Sikkema en Andries Visser werden dan ook hartelijk bedankt voor gedane zaken. Ropta Boys staat er financieel goed voor. Ondanks corona zijn bijna alle sponsoren Ropta trouw gebleven, er zij zelfs nieuwe sponsoren bij gekomen.

Ook diverse acties hebben het nodige opgeleverd, de nieuwjaarsskitery heeft in totaal 18.000 euro opgelevert, voor alle 5 organiserende verenigingen 3600 euro. De aardappel -en violenactie lopen altijd goed en werd door vrijwilligers weer tot een goed einde gebracht. De online bingo zou kein worden gehouden was het doel. Maar de sponsoren waren zo royaal dat dit groots werd. De totale opbrengst hiervan was 9.000! euro wat een dik applaus opleverde voor de organisatie bestaande uit Geert Linthof, Martin Kool en Nanne Meindersma. De mannen kregen een kleine blijk van waardering van de voorzitter als dank.

De zonnepanelen zijn inmiddels geplaats en door diverse subsidies viel deze prijs ook heel erg mee. Doordat er financiele ruimte is voor verbeteringen, vroeg de voorzitter om met idee├źn te komen voor investeringen. Er werd naar voren gebracht dat de kantine wel wat meer sfeer mag krijgen en met name de akoestiek verbeterd kan worden. Hier zal naar gekeken worden wat mogelijk is. Men is bezig met een overkapping naast het kunstveld zodat met hier droog kan staan bij jeugdwedstrijden. Ropta Boys heeft besloten om geen contributieverhoging door te voeren na 2 coronajaren.

Rudi Torensma kwam met een verslagje van het jeugdbestuur. Het gaat goed met de jeugd binnen Ropta Boys, er zijn heel veel meiden lid geworden en na een introductiedag voor kinderen van 5-7 jaar door Boele Terpstra zijn er inmiddels 15 nieuwe leden bij de JO7 gekomen, getraint door Hillebrand Tanja, zodat ook zij met 2 teams deel kunnen nemen aan de toernooitjes op vrijdagavond. Erg content is het jeugdbestuur met het feit dat Ropta Boys een erkend leerbedrijf is geworden waardoor trainers in opleiding deze stages bij eigen vereniging kunnen doen en ze niet meer naar andere clubs hoeven te gaan. Een mooie vooruitgang voor de vereniging. Keeperstrainer Johannes de Groot heeft het stokje inmiddels overgedragen aan Nick Dijck en Frans Posthumus.

Sietske Torensma en Andries Visser zijn aftredend uit het hoofdbestuur maar hebben beide aangegeven te willen verlengen, dit werd natuurlijk met groot aplaus en gejuich ontvangen.

Het huidige seizoen wordt nog even aangehaald door voorzitter Wijma. Door veel blessureleed en Corona binnen de senioren selecties is Ropta Boys zo nu en dan genoodzaakt de JO17 af te gelasten zodat zij mee kunnen met de A en B selectie. Het bestuur beseft zich terdege dat dit een lastige kwestie is maar het clubbelang staat voorop. Het is natuurlijk een feit dat als je beide selecties nu aan laat modderen, er straks niks meer te kiezen is voor de nu nog JO17 en JO15 jongens. Hun toekomst is hierbij ook van belang om deze jongens straks ook op een redelijk hoog nivo te kunnen laten voetballen bij de senioren en niet in de onderste regionen van de Knvb. Daarom zullen deze beslissingen nu niet altijd in goede aarde vallen bij iedereen, het is voor de visie van de toekomst van Ropta Boys nu noodzakelijk, hoe zuur ook soms…..

De vrijwilligers binnen Ropta Boys dunnen aardig uit, vooral kantinepersoneel is lastig te vinden. Als vereniging zal een ieder de schouders er onder moeten zetten om gezamelijk het hoofd boven water te houden. Als uw kind komt voetballen, overweeg dan serieus om een taak binnen Ropta Boys op u te nemen om de bestaande vrijwilligers te ontlasten. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd is het gezegde immers. Een vereniging kan niet zonder mensen die belangeloos de club bij staan om uw en mijn kinderen wekelijks te laten voetballen en trainen.

Als laatste werd Gert v/d Meulen bedankt voor zijn inzet als contactpunt voor de onderhoudscommissie. Gert geeft na 13 jaar het stokje door. Voor een ieder was er nog een drankje na afloop waarna iedereen na een zinvolle vergadering huiswaarts kon gaan.