v.v. Ropta Boys sinds 1965

Algemene ledenvergadering 23 april om 20.00 via Teams

Het bestuur heeft besloten de algemene ledenvergadering van seizoen 2019-2020 te houden op

vrijdag 23 april 2021 via Teams.
Aanvang 20.00 uur.


Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor 16 april via de mail bij Roel Sikkema r.sikkema@knid.nl.
Degene die zich heeft opgegeven krijgt in de week voor de ledenvergadering de uitnodiging op de mail. Graag mailadres bijvoegen waarop je de uitnodiging wilt ontvangen.

De agenda, jaarverslag en notulen ledenvergadering 2019 worden in de week voor de ledenvergadering via de mail naar degene die zich heeft aangemeld toegestuurd. Het financieel overzicht, jaarverslag jeugdbestuur en bijdrage sponsorcommissie wordt op de avond zelf behandeld.

Bestuur
VV Ropta Boys