v.v. Ropta Boys sinds 1965

Seniorenbeleid(heren) voetbalvereniging Ropta Boys.

De afgelopen periode zijn we als hoofdbestuur bezig geweest met het ontwikkelen van het seniorenbeleid(heren).
Het beleidsplan is de leidraad voor het seniorenvoetbal(heren) en moet zorgen voor duidelijkheid binnen de vereniging.
Het is een ontwikkelstuk en zal, indien nodig, worden aangepast. Er is een technische commissie(TC) gevormd,
die verantwoordelijk is voor de uitvoering op hoofdlijnen en coördinatie van het beleid.
Het seniorenbeleid krijgt een vaste plaats op de website, zodat iedereen inzage heeft in het beleid.
Iedereen heel veel leesplezier.
Het hoofdbestuur