Sportpark de Fiver
  De Fiver 1
  9137 RG Oosternijkerk
  Telefoon kantine: 0519 – 24 12 54

  Correspondentie adres
  Roel Sikkema
  Bollingawier 1
  9137 CE Oosternijkerk
  secretaris@roptaboys.nl
  0519-241512

  Wedstrijdsecretaris
  Aaltsje Meirink-Kalsbeek
  Langgrousterwei 57
  9137 DK Oosternijkerk
  aaltsjemeirink@hotmail.com
  Tel: 06-11040069

  Secretaris
  Roel Sikkema
  Bollingawier 1
  9137 CE Oosternijkerk
  secretaris@roptaboys.nl
  0519-241512

  Consul
  Gerard Torensma:
  0519-24 15 23

  Mailadres jeugdbestuur
  jeugdbestuur@roptaboys.nl

  Mailadres Sponsorcommissie
  sponsorcommissie.vvroptaboys@outlook.com