Hoe gaat het aanmelden en afmelden bij v.v. Ropta Boys in zijn werk?

Contactpersonen:

Ledenadministratie: Jeugdbestuur Penningmeester
Freerk Ids de Beer Hidde Torensma Andries Visser
Tel.: 06-50579415 Tel.: 06-31325504 Tel.: 06-23909681
E-mail: Fi.debeer@knid.nl Email: torensma12@gmail.com Email: penningmeester@roptaboys.nl 


Algemeen:
Elk lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar (31 mei), met stilzwijgen zal deze steeds verlengt worden met 1 jaar. Ropta Boys betaald voor elk lid over het gehele verenigingsjaar ook contributie aan de KNVB.

Aanmelden:

 1. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via de ledenadministratie of direct bij het jeugdbestuur.
 2. De ledenadministratie geeft de nieuwe aanmelding door aan het jeugdbestuur.
 3. Het jeugdbestuur overlegt met leiders en trainers van het team waarin het nieuwe lid het beste kan komen te spelen.
 4. Het jeugdbestuur neemt contact op met het nieuwe lid om mede te delen in welk team hij of zij wordt ingedeeld en wanneer de trainingen starten.
 5. Het jeugdbestuur zorgt ervoor dat het nieuwe lid wordt voorzien van algemene informatie over Ropta Boys.
  1. Het nieuwe lid mag kosteloos een aantal keren mee trainen met het team.
  2. Gaat het nieuwe lid wedstrijden spelen dan dient hij of zij lid te worden.
 6. Het jeugdbestuur zorgt ervoor dat het nieuwe lid een aanmeldformulier krijgt.
 7. En vervolgens stuurt hij of zij deze door naar de ledenadministratie.
 8. De ledenadministratie zorgt vervolgens voor aanmelding bij de KNVB en de aanvraag van de spelerspas.
 9. De ledenadministratie informeert de penningmeester van Ropta Boys.
 10. De penningmeester gaat de contributie bij het nieuwe lid innen.

Afmelden:

 1. Afmelden dient via de mail of post te gebeuren bij de ledenadministratie. Informeer ook je leider en trainer.
 2. Een afmelding bij 1 van de vele vrijwilligers van Ropta Boys (waaronder trainers en vrijwilligers) wordt niet in behandeling genomen.
 3. – Bij afmeldingen na 31 mei wordt er contributie geheven tot 31 december.
  – Bij afmeldingen na 31 december wordt er contributie geheven tot 31 mei.
 4. De opzegging voor het lid is pas van kracht na een schriftelijke bevestiging van de ledenadministratie.
 5. De ledenadministratie zal het lid afmelden bij de KNVB en de penningmeester.
 6. De penningmeester zal stoppen met het innen van contributie.