v.v. Ropta Boys sinds 1965

Ropta Boys is op zoek naar een verzorger.

Oosternijkerk – Ropta Boys is een ambitieuze club in Noord-Oost Friesland met twee prestatiegerichte seniorenteams. Daarnaast is er een Damesteam en een recreatief seniorenteam.

Onze voorkeur gaat uit naar iemand die een opleiding in die richting doet of heeft afgerond en die het geleerde graag in de praktijk wil brengen. Andere mensen kunnen uiteraard ook reageren. In onderling overleg gaan we kijken hoe we de functie het beste in kunnen vullen.

Wie belangstelling heeft of verdere inlichtingen wil, kan bellen met Theunis Linthof, 06-49604003 of Jan Braaksma, 06-13065001.
Mailen kan natuurlijk ook, t.linthof@knid.nl