v.v. Ropta Boys sinds 1965

Prachtige crossloop en gezellige nieuwjaarsreceptie (met uitslag).

Oosternijkerk – Aangezien er op zaterdag 9 januari vele zaalwedstrijden gepland staan, heeft het bestuur besloten de crossloop dit jaar te houden op zaterdag 2 januari. Eerste reactie: blinders, wel heel vroeg na oud en nieuw! Aan de andere kant: gelijk maar weer in actie!
Gelukkig dachten velen daar zo over, want aan opkomst geen gebrek.
Al was het ene team beter vertegenwoordigt dan de andere, de organisatie kan tevreden terugkijken op 46 deelnemers bij de jeugd en 53 bij de senioren.
Ook de wandelaars, die het qau weer nog het minste troffen, waren met 37 personen.

Om 10.30 uur stonden de jongsten van onze club te trappelen van ongeduld…of zenuwen, om te vertrekken voor een best wel pittige opdracht.
Je compleet in het zweet jagen, hopende op een prijs, hopende om niet laatste te worden, hopende op een tevreden gevoel.
De vele omstanders waren het er allemaal wel over eens, een tevreden gevoel mag iedereen wel hebben, want om mee te doen, is al “best genoch”.
De C’s starten als eerste, dan de D’s, E’s en Fjes.
In omgekeerde volgorde kwamen ze vervolgens weer aan, de een eerste, de ander laatste!
Proficiat iedereen, jullie chips, ranja en medaille en voor sommige een beker is dik verdiend.
En zeg nou eerlijk……wat was het gezellig!
Na afloop kon iedereen zich trakteren op een heerlijk bakje snert gemaakt door Ronald Lodder, Andrew Tjeerdsma en Lolke Bergema. Mannen, nogmaals bedankt!
Tja en dan begint het om een uur of 13.00 uur een beetje te regenen, de wind haalt wat aan en bij vlagen sneeuwt het bijna!
Conclusie: de cross kan beginnen!!
En om 14.30 uur schiet Klaas Brouwer ons weg voor een 7,4 km lange tocht.
We beginnen richting Ropta, dan gelijk “de grientereed” in, een beetje om de waterplassen heen hobbelen en dan Niawier in. En wat een luxe, de hele Bartenswei voor de wind!!!
En dan is het ook nog eens zo prachtig om alle wandelaars voorbij te zien komen, die ook door weer en wind, hun route lopen.
Maar ja, dan komt het er toch nog een beetje op aan, want met de wind tegen, blijkt Bollingawier tot kantine, toch nog een heel eind te zijn!
In dat stukje is ook de top 3 bepaald en in een tijd van 29:55 is het toch Anco Dijkstra die de winst pakt. Maar 12 en 16 seconden later volgen Jimke Haaksma en Jacob Eelkema. Die dus 2e en 3e worden.
Daarna volgen alle anderen die hoogstwaarschijnlijk allemaal hun eigen strijd hebben gestreden en die ook trots op zichzelf mogen zijn!

Om ongeveer 16.30 uur worden de prijzen uitgereikt!
Daarna bedankt de voorzitter de organisatie van deze mooie crossloop. Dit zijn Gert van der Meulen, Lolke Bergema en Klaas Brouwer. Zij hebben met vele vrijwilligers ervoor gezorgd dat iedereen hier zo optimaal van kon genieten. Nogmaals bedankt!
Daarna was het woord aan de voorzitter Theunis Linthof.
Hij heet aanwezige leden, sponsors, donateurs en vrijwilligers van harte welkom op de nieuwjaarsreceptie en wenst iedereen veel geluk en bovenal veel gezondheid toe.
Hij blikt kort terug op het afgelopen jaar.
Een jaar met kampioenen, zowel bij de jeugd, als bij het 45+ team. Het jaar van het 50-jarig jubileum, allerlei activiteiten, georganiseerd door eigen vrijwilligers, kortom een club die springlevend is. Het bestuur bedankt iedereen die hier zijn/haar steentje aan bijdraagt.
Ook worden de sponsoren bedankt voor hun bijdrage, want daardoor is de club ook financieel gezond.
Er wordt kort vooruitgeblikt naar het jaar 2016.
Zo doet de club dit jaar weer mee aan de Poiesz-actie, gaat het 1ste elftal wederom verder met trainer Dick Groen en hopen we meer duidelijkheid te krijgen wat betreft de velden.
We hopen op vele sportieve hoogtepunten, met als hoofdmotto dat sportiviteit altijd voorop staat.

Daarna wordt er nog gezellig nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

 

Uitslag crossloop 2016:

Dames:
1.Femke Dijkstra – Elzinga

Buitencategorie Dames:
1.Baukje Terpstra

Buitencategorie Heren:
1.Jacob Eelkema

45+ elftal:
1.Sjaak van der Vorst

Derde elftal:
1.Tjeerd Bekker
2.Theun Bouius
3.Jan Y. Braaksma

Tweede elftal:
1.Jimke Haaksma
2.Rudi Torensma
3.Jan de Vries

Eerste elftal:
1.Anco Dijkstra
2.Tim van der Voort
3.Edwin de Vries

B-junioren:
1.Jacob Torensma
2.Jelger Haakmsa
3.Jon de Vreeze

Jeugd:

MC1:
1.Esther Dijkstra
2.Femke Kuilboer
3.Tineke Terpstra

C1:
1.Rinke de Hoop
2.Edser Slager
3.Hidde Torensma
4.Hessel Wilman
5.Pieter Postma
6.Jacob Kronemeyer

D2:
1.Stefan van der Heide
2.Jurjen Kuilboer
3.Doeke Kuilboer
4.Johan W. Rispens
5.Marten Postma

D1:
1.Gerwin Haaksma
2.Rutger Torensma
3.Jelmer Torensma
4.Theunis Faber
5.Frans Postmus
6.Jacob Ids Rispens
7.Jesse Castelein

E3:
1.Sybren Dorhout
2.Nick Dijck
3.Willem Bosgra
4.Suzanne Torensma
5.Amarens Okkema

E2:
1.Jelmar Wagenaar
2.Suzanne Allema
3.Jan de Hoop
4.Hester Torensma

E1:
1.Roan van der Meulen
2.Jelmer Castelein
3.Minze Faber
4.Jan Bandstra
5.Marcus Weidenaar
6.Jacob Hendrik Heeringa
7.Sybrant Feenstra

F2:
1.Danniel Krol
2.Iwan Brouwer
3.Ties Weidenaar
4.Lars Dijck
5.Wybren de Vries
6.Tjitte Kuilboer
7.Jelmer Allema

F1:
1.Richtje Bandstra