v.v. Ropta Boys sinds 1965

Loterij 50-jarig jubileum v.v. Ropta-Boys.

Easternijtsjerk – Zoals jullie allemaal weten bestaat onze voetbalvereniging op 16 september 2015 – 50 jaar.
De jubileumcommissie is momenteel druk bezig met de voorbereidingen van het komende jubileumfeest. Het betreft hier een feest en een feest kost geld. Het is daarom bijna vanzelfsprekend dat er bij zo’n jubileumfeest een loterij zal plaatsvinden.

Het is de bedoeling dat de jubileumcommissie 100 boekjes van 25 loten gaat uitgeven om te verkopen. De prijs per lot is vastgesteld op 1,50 euro. De vergunning is verleend door de gemeente Dongeradeel en het is de bedoeling om de loten te verkopen in de periode van 18 april 2015 tot en met 16 mei 2015.

Om deze loten te verkopen is er natuurlijk de hulp nodig van de leden. Het is onze bedoeling om de leden vanaf de D-pupillen tot de senioren ( één boekje per gezin) in te schakelen voor het verkoop van de 2500 loten.

Met de medewerking van een ieder moet het lukken om de loten in de dorpen, aan familie en kenissen of op het werk te verkopen. De leiders worden nog ingelicht over de verdeling van de loten per elftal.

Als jubileumcommissie rekenen wij op de medewerking van een ieder en koop allen één of meerdere loten. Er zijn prachtige prijzen te winnen.

Veel succes allemaal.

De Jubileumcommissie 50 jaar Ropta Boys.