v.v. Ropta Boys sinds 1965

Jeugdteamindeling seizoen 2016-2017

Hallo ouders/verzorgers en spelers van onze jeugdteams,

Hierbij plaatsen we de indeling van de jeugdteams voor het voetbalseizoen 2016/2017 op de site.
Het is altijd weer een hele klus om dit zo goed mogelijk te doen.

Dit jaar zitten we met grote aantallen bij de B1 en C1. Gelukkig zijn enkele spelers bereid gevonden om in een andere categorie te gaan spelen, want anders zou de C1 nog groter zijn geweest.
Vervolgens moesten we de keuze maken of de D2 een zevental of een elftal zou worden. Aangezien sommige D2-spelers vorig jaar al in een elftal hebben gespeeld, hebben we gekozen voor twee elftallen. Per toerbeurt gaan er enkele D1-spelers met de wedstrijd van de D2 mee. Welke spelers dat gaan worden is nog niet bekend, maar in eerste instantie gaan we van ongeveer zes spelers uit welke eens per drie weken met z’n tweeën de D2 gaan helpen.

Ropta Boys heeft het beleid om, daar waar meerdere teams binnen een categorie kunnen worden gemaakt, het eerste team op sterkte in te delen.

De publicatie van leiders en trainers laat nog even op zich wachten aangezien we voor bepaalde teams nog op zoek zijn naar leiders en/of trainers.

Te zijner tijd ontvangen de nieuwe teams de benodigde info en zo zullen we de D1 en D2 ook nog een extra toelichting geven waarom we voor deze werkwijze/verdeling hebben gekozen.

Indien er vragen of opmerkingen over de indeling zijn dan kunt u
voor 1 juli  UITSLUITEND PER MAIL reageren op het volgende mailadres: jeugdbestuur@roptaboys.nl

 

Een hartelijke groet namens het Jeugdbestuur / TJZ!

Sietske Torensma
Roel Sikkema
Piet Terpstra
Mirella Kuilboer
Anna Torensma
Jan Meindert Castelein

Klik hier om de jeugdteamindeling seizoen 2016-2017 te openen: