v.v. Ropta Boys sinds 1965

Inzending RB aan het voetbalblad Voetbal Friesland

V.V.  ROPTA-BOYS  DANKT  HAAR  OPRICHTING  MEDE  AAN  DE LAUWERSZEEWERKEN.

Oosternijkerk – De v.v. Ropta Boys wil graag een bijdrage leveren aan het nieuwe initiatief van de heren Jouke Dantuma en Jos Miedema, om onze voetbalclub te mogen promoten, in de nieuwe voetbalkrant VOETBALNOF.  In navolging van de start van deze voetbalkrant is het mijn bedoeling om enig inzicht te geven in de start van de voetbalvereniging Ropta Boys.  Na een informatieve avond op 29 juli 1965 is er destijds een voorlopig bestuur gekozen om te onderzoeken of er draagkracht was voor het oprichten van een voetbalvereniging in de dorpen Metslawier, Niawier e.o. Na dit voorwerk werd in de vergadering van 16 september 1965 besloten tot het oprichten van een voetbalvereniging voor de dorpen Metslawier, Niawier e.o. Aan de aanwezigen bij deze oprichtingsvergadering werd gevraagd, welke naam de vereniging zou gaan dragen. Er kwam geen voorstel vanuit de vergadering, waarna notulist en schoolmeester Adriaan Raap, de naam “Ropta Boys” voorstelde als voetbalvereniging te dragen. Niemand maakte bezwaar, waardoor de naam Ropta Boys een feit werd als voetbalvereniging. De naam Ropta refereert namelijk aan de Ropta-molen, welke vanaf het sportveld waarop Ropta Boys ging voetballen, duidelijk zichtbaar was in zijn volle glorie. Als clubkleuren werden gekozen “groen en geel”, dit mede met het oog op het feit dat men dan eventueel de shirts van de korfbalclub, die op het punt stond op te doeken, kon overnemen. Vanaf de datum 16-09-1965 was de v.v. Ropta Boys opgericht en op 23-12-1965 bij Koninklijk Besluit goedgekeurd. Nu inmiddels 52 jaar geleden.

LAUWERSZEEWERKEN.

In de eerste decennia is het fundament gelegd van de v.v. Ropta Boys. Ropta Boys was in de begin jaren meteen een bloeiende vereniging. Dit was met name te danken aan de Lauwerszeewerken. Veel spelers, trainers, vrijwilligers en bestuursleden waren werkzaam bij dit grote project. Met name Adriaan Raap en Bauke Scheffer waren de grote inspirators van Ropta Boys . Heel lang werd jaarlijks het Bauke Scheffer Toernooi gespeeld op Hemelvaartsdag te Schiermonnikoog. Dit ter nagedachtenis aan de veel te vroeg gestorven Bauke Scheffer op vrijdag 2 juni 1967. Hij is op het werkeiland Lauwerszee gedood door een noodlottig ongeval. Hij is verpletterd onder zijn motorboot, die uit het water was gehesen om een draad uit de schroef te halen. Toen Bauke Scheffer daarmee bezig was, knapte de hijsdraad en stortte de boot op hem. Bauke Scheffer was op slag dood. Hij zou een paar dagen later op 8 juni 29 jaar zijn geworden en liet een vrouw en dochtertje van twee jaar na. Het dochtertje van toen is de nu bekende Friezin Simone Scheffer van Omrôp Fryslân. 

Een saillant detail is dat één van de eerste wedstrijdballen afkomstig was van het grote Feijenoord. Secretaris Raap had meteen na de oprichting een brief geschreven aan Feijenoord. Met het verzoek om als beginnende voetbalvereniging een bal te mogen ontvangen uit een Europacup wedstrijd van Feijenoord. Tot grote verbazing kreeg Adriaan Raap enkele weken later een pakketje thuisbezorgd met een Feijenoord bal. Een bal waar Coen Moulijn en Reinier Kreijermaat mee gespeeld zouden hebben. Nog een leuke anekdote uit het allereerste seizoen. Ropta Boys verloor veel wedstrijden, maar tijdens het eerste seizoen werd de ploeg versterkt door de Engelsman Anderson. Er deden toen de geruchten dat Anderson was gekocht van Newcastle United. Hoe het ook precies in elkaar steekt is niet bekend, maar door zijn komst ging Ropta Boys in ieder geval veel beter spelen en wist weer wedstrijden te winnen.

Zoals eerder genoemd en zoals aangehaald  in de koptekst heeft de v.v. Ropta Boys veel te danken aan de Lauwerszeewerken. Ook dit blijkt uit de eerste ledenlijsten, want achter vele namen van het eerste uur werd aangegeven dat de spelers woonachtig waren in woonarken te Oostmahorn. Het episch centrum van de Lauwerszeewerken lag in Metslawier, omdat daar het gemeentehuis en haar ambtenaren van de toenmalige gemeente Oost-Dongeradeel waren gezeteld. Door onderlinge contacten, met als grote inspirator hoofduitvoerder de heer B Bergmeester,  spanden de mensen die werkzaam waren bij dit grote project, zich samen bij de pas opgerichte voetbalvereniging Ropta Boys. Dit verklaarde dat de leden vanuit Oostmahorn speelden bij de v.v. Ropta Boys, in plaats van bij de reeds bestaande voetbalvereniging uit Anjum. Ropta Boys heeft hierdoor direct haar bestaansrecht te danken aan de mensen die werkzaam waren bij de afsluiting van de Lauwerszee. In 1955 is de dienst Lauwerszeewerken opgericht en op 23 mei 1969 werden de laatste twee caissons ingevaren en afgezonken in het bijzijn van onder meer Hare Majesteit Koningin Juliana, die zich destijds aan boord van de “Piet Hein” bevond. Het neerlaten van de kleppen in de caissons op 25 mei 1969 betekende einde project. De Lauwerszee was dicht!

Het eerste sportieve hoogtepunt diende zich snel aan. Het eerste kampioenschap werd door het eerste elftal snel na de oprichting veroverd, namelijk in het seizoen 1966-1967. Dit kampioenschap betekende promotie naar de 2e klasse FVB. In 16 wedstrijden behaalde Ropta Boys 29 punten met een doelsaldo van 83 doelpunten voor en 19 doelpunten tegen. Het eerste kampioenselftal bestond uit de spelers  Ytzen van der Bij, Roel Bosma, Tjeerd Zijlstra (keeper), Adriaan Raap (aanvoerder), Gerrit de Jong, Cor Visser, Lubbert Elzinga, Jan Castelein, Bouke Sijtsma, Bauke Scheffer,  Nico Groenewoud, Jelle Nutma en trainer B Bergmeester.

Met dank aan dit stukje geschiedenis heeft de voetbalvereniging Ropta Boys haar bestaansrecht voornamelijk te danken aan het grote project tot afsluiting van de Lauwerszee ( 1955 – 1969)

Archivaris v.v. Ropta Boys,

Jan Torensma

FullSizeRender (29) (1)