v.v. Ropta Boys sinds 1965

Goed bezochte ledenvergadering Ropta Boys

Oosternijkerk – Donderdagavond 27 november kon voorzitter Jan Age Wijma een groot aantal leden verwelkomen in de kantine.

Het bestuur en het 1ste elftal zijn erg ingenomen met Dick Groen als trainer. Dat gevoel is wederzijds en dus kon worden meegedeeld dat Dick Groen zijn contract is verlengd en dus volgend jaar ook de hoofdtrainer zal zijn van Ropta Boys.

Verder kwam naar voren dat het financieel goed gaat met de club. Ook het aantal jeugdleden blijft stijgen, waardoor de toekomst er voor de club goed uit blijft zien.
Een club met meer dan 250 leden!

Uit de vele jaarverslagen van allerlei commissies blijkt dat er velen actief betrokken zijn bij de club. Hier zijn we als club erg trots op.
Het enige wat de club zorgen baart is de speelruimte. Door het groot aantal teams is het vaak passen en meten om alles rond te krijgen.

De jubileumcommissie doet een oproep om alle emailadressen te verzamelen van oud-leden van de club. Ze willen graag heel veel oud-leden benaderen voor het 50-jarig jubileum op 16 september 2015.

Na de pauze is het tijd om afscheid te nemen van 2 bestuursleden.

Tineke Haaksma heeft haar periode van 3 jaar erop zitten en voorzitter Jan Age Wijma heeft een voorzitterschap van maar liefst 9 jaar achter de rug.

Beide worden bedankt voor hun inzet. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Jan Age Wijma. Wat hij allemaal voor de club heeft betekent is echt heel veel. Met name, het realiseren van de nieuwe kantine en de kleedboxen, jaren geleden, komt voor een groot deel door zijn inzet.

Zelf spreekt hij uit dat hij 9 jaar enorm trots is geweest om voorzitter te mogen zijn van een hechte club die Ropta Boys is.

Nieuwe bestuursleden worden Gerard Peter Weidenaar en Bas Dijkstra. Voor dit jaar neemt bestuurslid Theunis Linthof het voorzitterschap op zich en vanaf  volgend jaar zal Bas Dijkstra de nieuwe voorzitter worden.

We kunnen terugzien op een goede vergadering!