v.v. Ropta Boys sinds 1965

Geslaagde vrijwilligersavond Ropta Boys

Oosternijkerk – Vrijdagavond 19.00 uur stond het bestuur van Ropta Boys klaar om haar vrijwillligers eens in het zonnetje te zetten. Anders dan andere jaren werd het deze keer halverwege het seizoen gehouden i.p.v. aan het einde van het seizoen.

Vandaar dat de traditionele barbecue dit jaar een stamppotbuffet werd.
Voorzitter Jan Age Wijma kon een 60-tal vrijwilligers verwelkomen.

Hij bedankte hun voor hun inzet voor de club. Ieder op zijn eigen wijze dragen ze hun steentje bij om de voetbalvereniging draaiende te houden. Daar kan Ropta Boys enorm trots op zijn.

Halverwege de avond werd bekend gemaakt wie de vrijwilliger van het jaar zou worden.

Dit jaar werd uitgeroepen Gert van der Meulen. Hij is op vele manieren betrokken bij de club. Hij is al vele jaren leider, op dit moment  van de C2, zit in de onderhoudscommissie en draait mee in de kantinedienst.  Iemand die altijd en voor iedereen klaar staat.

Hij kreeg een bos bloemen aangeboden en t.z.t. krijgt hij de beker, die hiervoor bestemd is.

 

(op de foto reikt voorzitter Jan Age Wijma de bloemen uit aan Gert van der Meulen)