v.v. Ropta Boys sinds 1965

Afscheidswedstrijd Yme Braaksma

Op zaterdagmiddag 28 augustus 2021 wordt Yme Braaksma zijn jubileum- en afscheidswedstrijd georganiseerd door de kinderen en familie. De kinderen willen zijn lange carrière niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zij willen hieraan de nodige aandacht schenken. Bijgevoegd het programma voor de genodigden, maar natuurlijk is iedereen die clubicoon Yme Braaksma van Ropta-Boys wil uitzwaaien van harte uitgenodigd om zijn afscheidswedstrijd bij te wonen om 15.00 uur tussen team Ropta-Boys 45+ en team Braaksma.

Ik soe sizze oant sneontemiddei 15.00 oere.