v.v. Ropta Boys sinds 1965


Geen categorieArchief

HIMMELDEI

                                        Oankommende sneon  15 augustus wolle we rûnom it sportfjild en de klaaigebouwen fan sportpark “De Fiver” alles wer fuotbalklear meitsje. Kom jim ek te helpen? De ynrin
Lees meer